Składka Członkowska

 

  SKŁADKI

 WYSOKOŚĆ SKŁADKI
Składka członkowska 
60 zł,-
Składka członkowska ulgowa 50%
 
  - młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby zasadniczej w    wieku 16−24 lat,

   - członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

   - mężczyźni po  ukończeniu 65 roku życia,

  - kobiety po ukończeniu 60 roku życia

30 zł,-
Składka członkowska ulgowa 75%
 
  - członkowie uczestnicy do lat 16      

   - członkowie odznaczeni Odznaką PZW Złotą z Wieńcami

15 zł,-

 Wpisowe

  - członka zwyczajnego PZW                               

   - członka uczestnika PZW                           

25 zł,-

12 zł,-

 Opłata egzaminacyjna
 25 zł,-
 Legitymacja członkowska 5 zł,-

      Uwaga:  

1.  Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.

2. Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

3.  Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

      

Strona główna

CAŁOSEZONOWE  -  OKRESOWE