Ochrona - wód

6 Grudnia 2022 r. straż wód OM PZW (pracownicy biura Okręgu) prowadziła kontrolę w rejonie Starorzecza Gnojno (rz. Narew). Działając wspólnie z Państwową Strażą Rybacką straż zatrzymała osobę łowiącą z łodzi (naruszenie warunków zezwolenia - okresowy zakazu połowu ryb w tym miejscu). Następnie strażnicy przemieścili się w rejon progu wodnego w Dębe. Zatrzymano osobę dokonującą połowu w obrębie ochronnym (przestępstwo z art. 27c ust. 1 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym). Był to drugi przypadek w tym miesiącu.