Ścieżka edukacyjna w Wierzbicy

W dniu 30 sierpnia, uroczyście otwarto fragment ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej nad Narwią od Ośrodka Rybackiego Okręgu Mazowieckiego PZW w Wierzbicy do ul. Na Skarpie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes LGD Zalew Zegrzyński Edward Trojanowski, Burmistrz Serocka Artur Borkowski, Longin Jankowski dyr. Zlewni w Dębem oraz Prezes OMPZW Zbigniew Bedyński.. Inwestycja została dofinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej. Tytuł operacji: wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Wierzbica. Zapraszamy do spacerów.