Szkolenie SSR

W sobotę 16.03 odbyło się szkolenie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej z powiatów Legionowskiego, Grodziskiego, Piaseczyńskiego, Otwockiego, Warszawskiego Zachodniego i Wołominskiego.

Szkolenie prowadził Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej.

Szkolenie dotyczyło ujednolicenia postępowania podczas kontroli, pogłębieniu wiedzy.

Omówiono również kwestie związane z kontrolą elektronicznych rejestrów.