Z prac Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW - sierpień 2023 r.

07 sierpnia 2023 obradowało Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

Najważniejsze sprawy jakie omówiono w trakcie obrad:

  1. Zapoznanie się z nowym rozporządzeniem MRiRW w sprawie ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
  2. Prezes Zarządu omówił przebieg spotkania przedstawicieli okręgów z przedstawicielami Zarządu Głównego PZW w sprawie przedstawienia informacji z bieżących prac i działań podejmowanych przez ZG PZW.
  3. Prezes Zarządu zapoznał członków Prezydium z uchwałami ZG PZW. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie: określenia terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach PZW w kadencji 2022-2026 oraz zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW
  4. Zamieszczenie na stronie internetowej okręgu zaproszenia do złożenia oferty na przygotowanie do druku i wydrukowanie "Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką wraz z rejestrem połowu ryb na rok 2024".
  5. Informacja że PGW WP przychyliły się do prośby Okręgu Mazowieckiego PZW w sprawie aneksowania zawartych w dniu 30 grudnia 2022 r. umów rybackiego użytkowania dla 6 obwodów rybackich.
  6. Udział i uczestnictwo w Akcji Czysta Wisła w dniach 25.08 - 3.09.2023 r. Okręg Mazowiecki 02.09.2023 w godzinach 10-16 przeprowadzi akcję sprzątania Wisły

 

To tylko część tematów ze spotkania, wkrótce więcej informacji z życia okręgu.

Piotr Rybicki

Rzecznik Prasowy Okręgu Mazowieckiego

Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie