Dzień Wędkarza - Nasze Święto!

Z okazji Dnia Wędkarza życzymy samych wspaniałych chwil nad Naszymi wodami!

By Wam pogoda zawsze dopisywała, by sprzęt nigdy nie zawodził,

By wędka jak największe  ryby łowiła i wszystkich wędkarzy okazami darzyła!

Samych sukcesów życzy Zarząd OM PZW i pracownicy biura!