Informacja dotycząca zakazu wjazdu samochodami na łowisko Kanał Żerański - Aleksandrów

Pomimo rozmów i prowadzonej korespondencji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczącej łowiska na Kanale Żerański w miejscowości Aleksandrów (boxy 68-72) informujemy że, Wody Polskie wprowadziły całkowity zakaz wjazdu pojazdów od mostu Drogowego w Aleksandrowie ul. Izabelińska, na drogę wzdłuż w/w łowiska. Złamanie zakazu może skutkować konsekwencjami prawnymi wynikającymi z prawa o ruchu drogowym.