Informacja nt. porozumień w Okręgu Mazowieckim PZW w 2024 r.

Okręg Mazowiecki zawarł porozumienia z Okręgami:

  1. Okręg Mazowiecki PZW udostępnia wędkarzom Okręgu PZW w Białymstoku wody ogólnodostępne nizinne  w obwodzie rybackim rzeki  Nurzec nr 1 po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę  i zagospodarowanie wód w wys. 120 zł. Okręg PZW w Białymstoku udostępnia wędkarzom Okręgu Mazowieckiego PZW wody ogólnodostępne nizinne w obwodzie rybackim rzeki Narew nr 1 po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w wys. 120 zł.
  2. Okręg Mazowiecki PZW udostępnia wędkarzom Okręgu PZW w Skierniewicach wody ogólnodostępne nizinne  w obwodzie rybackim rzeki  Wisła nr 4 po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę  i zagospodarowanie wód w wys. 120 zł. Okręg PZW w Skierniewicach udostępnia wędkarzom Okręgu Mazowieckiego PZW wody ogólnodostępne nizinne  w obwodach rybackich: rzeki Bzura nr 2, Bzura nr 3, Mroga nr 1 po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę  i zagospodarowanie wód w wys. 95 zł.
  3. Okręg Mazowiecki PZW udostępnia wędkarzom Okręgu PZW w Częstochowie wody ogólnodostępne nizinne  i górskie po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w wys. 150 zł. Okręg PZW w Częstochowie udostępnia wędkarzom Okręgu Mazowieckiego PZW wody ogólnodostępne nizinne i po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę  i zagospodarowanie wód w wys. 105 zł.
  4. Porozumienie z Okręgiem PZW w Siedlcach, odbywa się na zasadach porozumienia jednostronnego.Okręg Mazowiecki PZW udostępnia wędkarzom siedleckim obwód rybacki rz. Bug nr 5 oraz obwód rybacki rzeki Świder nr 1 po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w wys. 120 zł.
  • Zezwolenie jest ważne tylko z aktualną składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na zagospodarowanie i ochronę wód wniesioną w macierzystym Okręgu PZW.
  • Dowodem wniesienia składki, o której mowa  w ust. 1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW, zabezpieczone hologramem.
  • Porozumienia nie obejmują metody trollingowej, która wymaga uiszczenia dodatkowej składki uzupełniającej.
  • Zezwolenie również zabezpieczone jest hologramem (wody nizinne).
  • Porozumienia nie obejmują stosowanych w okręgach ulg w składkach, w tym dla odznaczonych wszystkimi odznakami PZW.
  • Zezwolenie ważne jest łącznie z legitymacją członkowską PZW oraz kartą wędkarską.