Jezioro Przytomne, Lucieńskie - zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego

Rozporządzeniem nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz.Urz.Woj.Maz.z 2005r.Nr 56, poz.3562), w którym w § 3 pkt 12 ustanowiony został zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Informujemy, iż na tej podstawie jezioro Przytomne - dot. obwodu rybackiego j. Przytomne w zlewni rzeki Rakutówka Nr 1 oraz jezioro Lucieńskie – dot. obwodu rybackiego rzeki Skrwa Lewa Nr 1 objęte jest ww. zakazem.