Komunikat - dot. ważnych zmianach warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych

            Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie informuje, że z dniem 27 lipca 2023 r. wchodzi w życie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1373) i traci moc dotychczas obowiązujące Rozporządzenie MRiRW  z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz 2003)

Najważniejsze zmiany dotyczą kart wędkarskich – nie ma już właściwości miejscowej, wobec tego egzamin z przepisów dotyczących ochrony i połowu ryb można złożyć przed komisją w dowolnym powiecie, natomiast kartę wędkarską wyda powiat właściwy miejscowo względem  miejsca zamieszkania, ale nowa karta wędkarska nie będzie już zawierała adresu jej posiadacza. Uwaga: karty wydane do tej pory nie tracą ważności.

Skorygowano niektóre zapisy dotyczące wymiarów i okresów ochronnych ryb, a mianowicie:

  • wymiar ochronny dotyczy długości całkowitej ryby, mierzonej od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej,
  • Sapa  - jako gatunek nierodzimy - nie ma wymiaru ani okresu ochronnego,
  • usunięto zapisy dotyczące wymiaru ochronnego brzanki, a także wymiaru i okresu ochronnego brzanki karpackiej. Uznaje się, że brzanka i brzana karpacka stanowią jeden gatunek (brzanka), którego wędkarze nie powinni łowić, ponieważ podlega ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380),
  • okres ochronny dla certy, łososia i troci obowiązuje na wszystkich wodach śródlądowych, a nie jak dotychczas tylko w rzekach (doprecyzowano zapis),
  • ryby należące do gatunków obcych inwazyjnych, a w szczególności: babka bycza, babka szczupła, babka rurkonosa, babka łysa, czebaczek amurski, sumik karłowaty i sumik czarny, muszą być po złowieniu niezwłocznie uśmiercone – nie wolno ich wypuszczać do łowiska ani do innych wód.  Podobnie jest z obcymi gatunkami raków (luizjański, marmurkowy, pręgowany i sygnałowy).

 

Z  pozdrowieniami

Zarząd OM PZW w Warszawie