Komunikat - dot. zmian w stawkach za 1 km przebiegu pojazdu

W związku z opublikowaniem w dniu 02.01.2023 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  22 grudnia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli   i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu - (uchwała Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie nr 57/I/2023 obowiązuje od 17 stycznia 2023 r.)

Rozporządzenie

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu:

1) dla samochodu osobowego:

    a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,

    b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,

2) dla motocykla - 0,69 zł,

3) dla motoroweru - 0,42 zł

Instrukcja gospodarki  finansowej  i kasowej 2023