Komunikat - rz. Orzyc nr 1

W związku z badaniami ichtiofaunistycznymi, dotyczącymi efektywności przepławki dla ryb, w okresie od 12 do 31 października 2021 roku wprowadza się bezwzględny zakaz połowu w odległości 100 m powyżej i poniżej progu w miejscowości Smrock Dwór w granicach obwodu rybackiego rzeki Orzyc nr 1.