Komunikat w sprawie rejestracji łodzi

Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 7  Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz 2168) użytkownik rybacki ma prawo i obowiązek określić zasady wędkowania na użytkowanych przez niego wodach. Na tej podstawie użytkownik wprowadza niezbędne, według jego wiedzy i doświadczenia, warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb.

Wprowadzając § 6 ust. 2 Szczegółowych zasad wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego w 2021 roku, Okręgu  wskazał na potrzebę rejestracji środków pływających  z kilku bardzo istotnych powodów:

1. Bezpieczeństwo. Jednostki zarejestrowane mają oznaczone parametry żeglugowe, w tym dopuszczalna liczba osób na pokładzie, obowiązkowe wyposażenie.

2. Identyfikacji łodzi (środka pływającego) na wodzie.

3. Dowód rejestracyjny jako dokument potwierdzający własność tego środka.

Prawo powszechne zwalnia z obowiązku rejestracji łodzi wędkarskich o długości do 7,5 m. i wyposażonych w silnik o mocy do 15kW.  Przepis ten dotyczy administracyjnego obowiązku rejestracji środków pływających po wodach publicznych.  W tym stanie rzeczy  środki pływające poniżej w/w wartości mogą być zarejestrowane tylko na wniosek właściciela (art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137, z 2019 r. poz. 1716).

Okręgu po rozmowach ze służbami porządku publicznego, licznych zapytaniach oraz informacjach od osób usiłujących zarejestrować w/w środki pływające wprowadza zmianę w zapisach § 6 ust. 2. Szczegółowych zasad wędkowania obowiązujących na wodach Okręgu Mazowieckiego w Warszawie, zawartych w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na rok 2021.

Wskazany przepis otrzymuje brzmienie: Ze środków pływających wolno wędkować w okresie od 1 maja do 31 grudnia (z wyjątkiem wód oznaczonych w Zezwoleniu indeksem 14 i 17), pod warunkiem, że są zarejestrowane i oznakowane w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości. Obowiązek rejestracji nie dotyczy środków pływających o długości do 7,5 m  i wyposażonych w silnik o mocy do 15kW.

data publikacji:

10.01.2021 r.