Konferencja dla przedstawicieli Kół Okręgu Maz. PZW nt. „ryby w naszych wodach – oczekiwania, rzeczywistość, wyzwania”

     Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie organizuje 24.11.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Edukacyjnym w Serocku  przy ulicy Retmańskiej 75,  konferencję skierowaną do przedstawicieli kół, która ma na celu przybliżenie problematyki zagospodarowania wód użytkowanych przez Okręg. Konferencja zostanie przeprowadzona  przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Koszalińskiej  oraz naukowców z Instytutu Rybactwa Śródlądoweg w Olsztynie. Podczas konferencji zostaną przekazane materiały z omawianych zagadnień, które będą pomocne przy udzielaniu informacji z zakresu zagospodarowania wód zainteresowanym członkom poszczególnych  Kół Wędkarskich. Prosimy o wydelegowanie 1 osoby z każdego Koła do wzięcia udziału w konferencji. Udział w konferencji będzie miał wpływ na ocenę działalności Kół.

Program konferencji (24 listopada 2018 r.):

9.30 – 10.00  Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników – Prezes Okręgu Mazowieckiego PZW

10.15 – 11.00 „Ryby, ich siedliska oraz  czynniki wpływające na stan ichtiofauny polskich wód ”.

                    .dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM ,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

11.00 – 11.45 „Charakterystyka i biologiczne podstawy eksploatacji wędkarskiej  i rybackiej wód

                        śródlądowych w Polsce” dr inż. Andrzej Kapusta, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

11.45 – 12.30 „ Wpływ połowów wędkarskich na środowisko” dr inż. Tomasz Kajetan Czarkowski, Instytut

                       Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

.

12.30 – 13.15. „ Oddziaływanie kormorana na wody użytkowane przez OM PZW,  analiza presji drapieżniczej

                        na ichtiofaunę oraz prowadzonych działań ograniczających jego populację

                        Prof. dr hab. Andrzej Martyniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13.15 – 14.00 „Inwentaryzacja ichtiofauny jako podstawowe narzędzie prawidłowo prowadzonej gospodarki

                      rybacko-wędkarskiej -omówienie metod" Prof.dr hab. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska

14.00 – 15.00  Dyskusja

15.00 – 16.00 Obiad

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@ompzw.pl lub na adres Biura Zarządu Okręgu, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  15.11.2018.

załącznik:

karta zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!!!