Konferencja o zbiornikach zaporowych

2014-12-08 
W Domu Wędkarza w Warszawie, 26 listopada 2014 r., odbyła się konferencja naukowa pt. „Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych, na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego". Zorganizowali ją wspólnie Okręg Mazowiecki PZW i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 
Konferencję otworzył Zbigniew Bedyński, prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Serdecznie powitał wszystkich uczestników i podziękował Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zainteresowanie się tak ważną dla polskiego wędkarstwa tematyką i sfinansowanie badań naukowych. Podziękował władzom Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie za zrealizowanie nowatorskich, dwuletnich badań oraz za merytoryczne przygotowanie konferencji, która zgromadziła wielu wspaniałych prelegentów i gości.
 

W konferencji wzięli udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także przedstawicieli starostw, miast i gmin leżących nad Zalewem Zegrzyńskim oraz Lokalnej Grupy Rybackiej. Na konferencję przybyli również: przedstawiciele ZG PZW oraz zaproszeni prezesi i działacze zarządów okręgów.

Poruszane podczas konferencji zagadnienia:
1. Uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybackiej w zbiornikach zaporowych (Wiesław Wiśniewolski)
2. Struktura ichtiofauny w nizinnym zbiorniku zaporowym w aspekcie systematycznych odwodnień (Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Janusz Golski.)
3. Szacowanie liczebności i rozmieszczenia ryb w Zbiorniku Zegrzyńskim przy użyciu echosondy z rozszczepioną wiązka poziomą (Lech Doroszczyk, Bronisław Długoszewski).
4. Wieloletnie zmiany dynamiki ichtiofauny w Zbiorniku Sulejowskim - ich przyczyny i konsekwencje (Piotr Frankiewicz).
5. Ekologia pontokaspijskich ryb babkowatych w Zbiorniku Włocławskim (Tomasz Kakareko)
6. Skład pokarmu kormoranów z kolonii lęgowych i noclegowisk położonych w rejonie zbiorników zaporowych: Solińskiego, Myczkowce, Mokrzec, Zegrzyńskiego, Włocławskiego i Koronowskiego (Bogdan Wziątek).
7. Analiza gospodarki rybackiej prowadzonej w wybranych zbiornikach zaporowych w latach 2002-2013 (Tomasz Czerwiński).
8. Zasoby pokarmowe ryb niedrapieżnych, ze szczególnym uwzględnieniem leszcza, w Zbiorniku Zegrzyńskim (Paweł Prus).
9. Presja i połowy wędkarskie w wybranych zbiornikach zaporowych - potencjał produkcyjny, konsekwencje gospodarcze i ekologiczne (Arkadiusz Wołos).
11. Wędkarskie połowy ryb w Zbiorniku Zegrzyńskim (Paweł Buras, Irena Borzęcka)
12. Zastosowanie modelu symulacyjnego do oceny populacji ryb w zbiornikach zaporowych (Jacek Szlakowski)

Po zakończeniu wystąpień prelegentów, profesor dr hab. Wiesław Wiśniewolski podkreślił, że konferencja pokazała, w jakim kierunku należy zmierzać w eksploatacji zbiorników zaporowych. W ukierunkowaniu eksploatacji sieciowej raczej jako odłowów selekcyjnych, gdy występuje niewielka selektywność odłowów wędkarskich, i zarybieniach dostosowanych do uwarunkowań środowiskowych zbiornika. Profesor dodał, że zbiorniki Zegrzyński i Włocławski, ze względu na dużą produkcję biomasy, wymagają stałej eksploatacji sieciowej regulującej populację karpiowatych, aby inne gatunki ryb mogły prawidłowo się rozwijać.

Rzecznik prasowy OMPZW