Kontrola gospodarki na Jeziorze Zegrzyńskim

Pod koniec sierpnia 2019 roku inspektorzy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie skontrolowali gospodarkę rybacką na Jeziorze Zegrzyńskim w obwodzie rybackim Narew nr 7, prowadzoną przez Okręg Mazowiecki PZW w latach 2012-2018.

Kontrola obejmowała: posiadanie aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego na obwód rybacki Narew nr 7; dokonywanie zarybień w ilościach, sortymentach i gatunkach zgodnych z umową oraz operatem rybackim; prowadzenie dokumentacji wymaganej Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa oraz Rozporządzeniem z 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

Wyniki kontroli potwierdziły, że Okręg Mazowiecki PZW dysponuje aktualnym i pozytywnie zaopiniowanym operatem rybackim, a wszelka dokumentacja rybacka prowadzona jest w pełni zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. W podsumowaniu protokołu kontrolnego inspektorzy RZGW w Warszawie podkreślili, że gospodarka rybacka w obwodzie Narew nr 7 w latach 2012 – 2018, w tym na Jeziorze Zegrzyńskim, prowadzona była prawidłowo.

Warto przypomnieć, że w lipcu br. na antenie TVP, w reportażu Anity Gargas, padły sugestie, że wody Jeziora Zegrzyńskiego mogą być zarybiane „na papierze” i nikt nie ma na tym kontroli. Tej kłamliwej tezie stanowczo przeciwstawiło się tuż po emisji reportażu Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w opublikowanym na stronach www. liście otwartym. Tym bardziej że redaktorzy audycji, jeszcze przed jej emisją, otrzymali na piśmie wyczerpujące informacje o działalności Okręgu i mieli pełną wiedzę na temat prowadzonej na Jeziorze Zegrzyńskim gospodarki rybackiej, w tym zarybień. Wskazaliśmy, że te sprawy dokumentują m.in. protokoły zarybień i zamieszczane na naszej stronie internetowej filmy z poszczególnych akcji zarybieniowych. 

Wyniki poprzednich, jak i ostatniej kontroli, które prowadzone są również przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, potwierdzają, że Okręg Mazowiecki prowadzi racjonalną gospodarkę na użytkowanych akwenach, zgodnie z operatem rybackim, zawartą z RZGW umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.