Koordynator Kół OMPZW

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW podjął uchwałę Nr 9/Z.O./2014, której celem jest ułatwienie wzajemnych kontaktów. Uchwała powołuje koordynatorów mających za zadanie przekazywanie informacji z prac Zarządu Okręgu, o podjętych uchwałach,  planach  i kierunkach działania. W zamian proszę o przekazywanie do Zarządu  Okręgu Mazowieckiego PZW informacji o sprawach, które nurtują  Zarząd Koła.

 

  • Koordynator: Tadeusz Lubowiecki, tel. 600 908 246,  e-mail: pzwwloc1@poczta.onet.pl  

Opiekun kół Nr: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

(do kontaktu z Zarządem Okręgu w wypełnieniu formalności w działalności koła służy biuro Okręgu Mazowieckiego w Włocławku, ul. Sienkiewicza 15)

 

  • Koordynator: Tadeusz Szewczyk, tel. 605 655 420,  e-mail: szewc88@gmail.com

Opiekun kół Nr: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 53, 56, 62, 76, 77, 78, 90, 94, 95, 96,

 

  • Koordynator: Ryszard Kos, tel. 600 433 533 ,  e-mail: kos5@upcpoczta.pl

Opiekun kół Nr: 2, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 27, 35, 39, 41, 43, 44, 47, 50, 51, 58, 59, 75, 79, 91, 97, 99, 100

 

  • Koordynator: Wojciech Szubierajski, tel. 693841883, 504077475,  e-mail:  szubierajski@op.pl

Opiekun kół Nr: 14, 19, 21, 23, 29, 34, 38, 45, 60, 61, 64, 65, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

 

  • Koordynator: Zdzisław Szacherski, tel. 609 415 408,  e-mail:  szacherski.zdzisław@gmail.com

Opiekun kół Nr: 15, 20, 22, 24, 30, 36, 37, 40, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74,

 

Pozostaję w przekonaniu, że współpraca z koordynatorem przebiegnie w sposób twórczy i konstruktywny oraz pozwoli Zarządowi Okręgu Mazowieckiego  na szybkie zapoznanie się ze sprawami nurtującymi Państwa Koło Wędkarskie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji e-mail: miroslawkonopka@ompzw.pl, 603 588 944.

 

Z Wędkarskim pozdrowieniem,

Wiceprezes ds. organizacyjnych i promocji

 

                Mirosław Konopka