Kurs Instruktora Młodzieży Wędkarskiej w OM PZW

W dniu 06 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, odbyło się spotkanie z kandydatami na Instruktora Młodzieży Wędkarskiej. Spotkanie zorganizowała Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego wraz z jej przewodniczącym kol. Cezarym Wieczorkiem oraz kol. Waldemarem Grzelakiem, który przeprowadził stosowny egzamin dla kandydatów.

Po przeprowadzonym egzaminie  mamy 28 nowych Instruktorów Młodzieży Wędkarskiej.

Instruktor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej posiada uprawnienia do organizowania i prowadzania szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży wędkarskiej w kołach OM PZW i innych ośrodkach szkoleniowych działających przy PZW.

Wszystkim nowym Instruktorom, życzymy owocnej pracy i wytrwałości w pracy z młodzieżą.