Nowe tarliska ryb - obwód rybacki rz. Narew nr 7, Wisła nr 3

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przyjął uchwałę (nr 17/IV/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.) w sprawie oznakowania tarlisk na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie.

Na podstawie tej uchwały dokonano oznakowania miejsc tarłowych według niżej zaznaczonych lokalizacji.

Kanał Żerański

Serock

Łacha

Łacha II

Lipowe

Zegrze

Wieliszew

Wieliszew II

Czarnów

Rozlewisko Kuligów

Ślężany

Ślężany II

Stasiopole

Rozlewiska Kuligów II

Jezioro Kamionkowskie

Wpływ do Portu Praskiego rz. Wisła