Ocena Presji Połowów Wędkarskich w 2012 r.

Okręg Mazowiecki PZW po każdym zakończonym sezonie wędkarskim oddaje do analizy prawidłowo wypełnione rejestry połowów z danymi o odłowach wędkarskich uzyskane od wędkarzy.

Ogółem w 2012 roku przekazaliśmy do analizy 3049 rejestrów połowów wypełnionych przez wędkarzy - członków Okręgu Mazowieckiego PZW .

W odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 28 gatunków ryb z czego dwa wystąpiły w zdecydowanie największych ilościach: leszcz (34,6%) i szczupak (19,8%).

Poniżej przedstawiamy presje połowów wędkarskich z podziałem na łowiska i gatunki ryb.