Odłowy leszcza, krąpia i płoci - 07.04.2022 r.

Informujemy, że w bieżącym tygodniu podniesienie pułapek odbędzie się w czwartek w godzinach 09.00 -10.00.