Odłowy regulacyjne - Zalew Zegrzyński

     Okręg Mazowiecki PZW jest użytkownikiem prawie 30 000  ha wód. Na każdym łowisku – jako dzierżawca – jesteśmy zobowiązani do prowadzenia racjonalnej gospodarki, co w praktyce powinno prowadzić do utrzymania równowagi biologicznej pomiędzy poszczególnymi gatunkami ryb. Niestety analizy rejestrów połowu wypełnianych przez wędkarzy jasno pokazują, że odławiane są przede wszystkim cenne gatunki ryb z drapieżnikami na czele. W efekcie okazuje się, że nasze wody charakteryzują się znacznym przegęszczeniem tzw. białorybu, który nie dość że nie osiąga takich rozmiarów jak powinien to zaczyna chorować oraz prowadzi do przyśpieszenia procesu eutrofizacji. Zalecenia pokontrolne instytucji nadzorujących nasze działania –  m.in. Urzędu Marszałkowskiego  – jasno nakazują nam odławianie nadmiaru eurofizujacych ryb karpiowatych z płocią, krąpiem i leszczem na czele. Niestety nawet zniesienie limitu 5 kg ryb zabieranych z łowiska w przypadku  regulacji  pogłowia ryb karpiowatych w dużych zbiornikach jest działaniem  niewystarczającym.  Prowadzenie odłowów regulacyjnych za pomocą narzędzi rybackich ( w połączeniu z intensywnymi zarybieniami rybami drapieżnymi)  jest skutecznym elementem biomanipulacyjmym w ekosystemach wodnych. Takie jest właśnie zadanie grup rybackich operujących m.in. na Zalewie Zegrzyńskim. Od 2015  roku w okresie wiosennym działania te są prowadzone również za pomocą narzędzi pułapkowych stawianych w obrębie zbiornika, między innymi koło mostu w Wierzbicy. Pułapki mają jedną bardzo użyteczną cechę – pozwalają na złowienie żywych ryb, ich segregację i wypuszczenie do łowiska gatunków cennych przy jednoczesnym usunięciu ryb karpiowatych. W tym roku jedno z narzędzi  wystawione zostało od początku marca w okolicach Nieporętu, a drugie od początku kwietnia w okolicach mostu w Wierzbicy . Narzędzia  podnoszone są   dwa razy w tygodniu przy udziale strażników SSR oraz działaczy PZW. Z akcji jest sporządzana dokumentacja fotograficzna i filmowa. O wszystkim informowane są Wody Polskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -  jako główni nadzorcy naszych poczynań.  Z pułapki postawionej  w Nieporęcie odłowiliśmy już ponad 0,5 tony białorybu – głównie płoci, krąpia i leszcza. Warto podkreślić, że za każdym razem do pułapki wpływały duże ilości sandaczy. Od początku marca było ich ponad 200 kg (dane szacunkowe).  Łowione były  różne roczniki sandacza,  ze zdecydowaną większością ryb dużych. Żaden drapieżnik nie został zabrany. Wszystkie sandacze i sumy natychmiast były wypuszczane z powrotem do łowiska. Metoda ta jest w 100% transparentna i jest żródłem rzetelnej wiedzy o stanie rybostanu Zalewu Zegrzyńskiego. 

    Planujemy aby działania OM PZW w zakresie gospodarki rybackiej zmierzały do najczęstszego wykorzystywania narzędzi pułapkowych, które pozwalają nam na prowadzenie działań regulacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na gatunki cenne biologicznie. Ustawianie ich w rejonie mostu w Wierzbicy pokazuje przy okazji, że nasze działania są w 100% legalne. Nie mamy nic do ukrycia przed mazowieckimi wędkarzami.

Poniżej przedstawiamy wyniki połowów z pułapki wystawionej w okolicach Nieporętu w miesiącu marcu 2020. Postaramy się regularnie umieszczać informacje na temat odłowów uzyskiwanych z narzędzi pułapkowych na Zbiorniku Zegrzyńskim.

Gatunek

ilść kg

Płoć

230

Leszcz mały + krąp

208

Leszcz średni

11

Leszcz duży

5

Karp

5,7

Sapa

0,2

Karaś posp

1,6

Lin

5,5

drobnica nietowarowa

57

Sandacz*

229

Sum*

16

Łącznie

769

*ryby uwolnione z powrotem do środowiska