Odłowy regulacyjne - Zalew Zegrzynski

Okręg Mazowiecki PZW jest użytkownikiem prawie 30 000  ha wód. Na każdym łowisku – jako dzierżawca – jesteśmy zobowiązani do prowadzenia racjonalnej gospodarki, co w praktyce powinno prowadzić do utrzymania równowagi biologicznej pomiędzy poszczególnymi gatunkami ryb. Niestety analizy rejestrów połowu wypełnianych przez wędkarzy jasno pokazują, że odławiane są przede wszystkim cenne gatunki ryb z drapieżnikami na czele. W efekcie okazuje się, że nasze wody charakteryzują się znacznym przegęszczeniem tzw. białorybu, który nie dość że nie osiąga takich rozmiarów jak powinien to zaczyna chorować oraz prowadzi do przyśpieszenia procesu eutrofizacji. Zalecenia pokontrolne instytucji nadzorujących nasze działania –  m.in. Urzędu Marszałkowskiego  – jasno nakazują nam odławianie nadmiaru eurofizujacych ryb karpiowatych z płocią, krąpiem i leszczem na czele. Niestety nawet zniesienie limitu 5 kg ryb zabieranych z łowiska w przypadku  regulacji  pogłowia ryb karpiowatych w dużych zbiornikach jest działaniem  niewystarczającym.  Prowadzenie odłowów regulacyjnych za pomocą narzędzi rybackich ( w połączeniu z intensywnymi zarybieniami  rybami drapieżnymi)  jest skutecznym elementem biomanipulacyjmym w ekosystemach wodnych. Takie jest właśnie zadanie 2 grup rybackich operujących na Zalewie Zegrzyńskim.

Od 2015  roku w okresie wiosennym działania te są prowadzone również za pomocą narzędzi pułapkowych stawianych w obrębie zbiornika. Od 22 marca w Zbiorniku Zegrzyńskim zostaną postawione 4 niewody stawne oraz kilka małych przenośnych pułapek . Wspomniane narzędzia mają jedną bardzo użyteczną cechę – pozwalają na złowienie żywych ryb, ich segregację i wypuszczenie do łowiska gatunków cennych przy jednoczesnym usunięciu ryb karpiowatych.  Narzędzia  podnoszone będą przy udziale ichtiologa i zainteresowanych członków PZW.  Do udziału w połowach zaproszono Wody Polskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – główne jednostki kontrolujące ustawowo prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach Skarbu Państwa. Z akcji  sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna  i filmowa. Metody połowu narzędziami pułapkowymi  są rzetelnym źródłem wiedzy  o stanie rybostanu Zalewu Zegrzyńskiego.