Odłowy regulacyjne - Zbiornik Zegrzyński

Wychodząc naprzeciw pytaniom wędkarzy, dlaczego są przeprowadzane odłowy na Zbiorniku Zegrzyńskim, czy odłowy są konieczne, postaramy się odpowiedzieć najprościej jak się da. Odłowy są przeprowadzane, ponieważ otrzymaliśmy zalecenia pokontrolne od instytucji nadzorujących nasze działania – m.in. Urzędu Marszałkowskiego – nakazują nam odławianie nadmiaru eutrofizujących ryb karpiowatych z płocią, krąpiem i leszczem na czele.

Odłowy pułapkowe

W tym roku jedna pułapka wystawiona została na początku marca w okolicach mostu w Wierzbicy, podnoszona jest cyklicznie przeważnie we wtorki i czwartki. W drugiej połowie marca w zostaną wystawione jeszcze dwie pułapki: jedna powyżej ujścia rz. Bug, a druga między mostem w m. Zegrze, a Jachranką (na prawym brzegu). Te pułapki również będą podnoszone dwa razy w tygodniu przy udziale strażników SSR oraz przedstawicieli władz i organów Okręgu Mazowieckiego PZW. Ze wszystkich akcji jest sporządzana dokumentacja fotograficzna i filmowa. Serdecznie zapraszamy Wędkarzy do wzięcia udziału w tych akcjach.

Odłowy sieciowe

W 2023 roku udało nam się ograniczyć na Zbiorniku Zegrzyńskim liczebność ekip rybackich do 1 brygady, która będzie realizować tylko zalecone kontrolami odłowy. Teraz rzecz najważniejsza, co możemy zrobić, żeby nie było konieczności przeprowadzania odłowów regulacyjnych. Jako dzierżawca na każdym łowisku jesteśmy zobowiązani do prowadzenia racjonalnej gospodarki (my też nie lubimy tego pojęcia), której istotą jest utrzymania równowagi pomiędzy poszczególnymi populacjami ryb.

Rejestry połowów

Jak wykazać, że prowadzimy taką gospodarkę bez konieczności odłowów, poprzez system rejestracji połowów, zezwolenia jakie są rozprowadzane przez nasz okręg zawierają rejestry. Jednak z ich analizy wynika, że duża część rejestrów zdawana jest całkowicie pusta bądź ze znikomą ilością wpisów. Przez co ani nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować ilości odłowionych ryb ani ocenić presji na danej wodzie. Z tych co są wypełnione wynika, że zabierane są głównie drapieżniki i duże osobniki ryb karpiowatych. Dlatego apelujemy o dokładne wypełnianie rejestrów, na razie tych papierowych ale pracujemy również nad wersją elektroniczną. Wierzymy, że dzięki temu nie będzie konieczności prowadzenia odłowów regulacyjnych za pomocą narzędzi rybackich.