Ogłoszenie o pracę

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Zagospodarowania Wód

Miejsce wykonywania pracy: Teren działalności Okręgu Mazowieckiego PZW

Zakres wykonywanych zadań

- pomoc przy  pracach  prowadzonych w obiektach hodowlanych (obsady i odłowy stawów)

- transport materiału zarybieniowego i pomoc przy jego rozprowadzaniu

- odłowy inwentaryzacyjne użytkowanych wód

- obsługa biurowa wykonywanych zadań - wprowadzanie zarybień ,odłowów gospodarczych i amatorskich do specjalistycznej bazy danych

- prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z zagospodarowaniem

- praca w terenie - często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

- prowadzenie pojazdów służbowych

- częste wyjazdy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe z zakresu rybactwa

- prawo jazdy kat B

- umiejętność obsługi komputera

- dyspozycyjność

- umiejętność pracy w zespole

- odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystania z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin składania dokumentów:

01.02.2018

Miejsce składania dokumentów:

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Z dopiskiem: „Oferta pracy -  Starszy Specjalista ds. Zagospodarowania Wód"