Ogłoszenie o pracę - specjalista ds. Kadr i Płac - pełny etat/umowa zlecenie

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe, mile widziane wyższe w obszarze ZZL, Prawo Pracy lub pokrewne

• Biegła znajomość programu Sage Symfonia

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - min. 2 lata, (mile widziane w stowarzyszeniu)

• Dobra znajomość prawa pracy oraz zasad rozliczania czasu pracy oraz płac

• Dobra znajomość pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel

• Obsługa kadrowa pracowników - przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego

• Monitorowanie czasu pracy

• Bieżąca obsługa pracowników

• Sporządzanie dokumentacji dotyczącej płac

• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych z zatrudnieniem

• Opracowywanie wewnętrznych procedur i standardów z obszaru HR

• Zapewnienie zgodności wewnątrz zakładowych aktów prawnych z ogólnie obowiązującymi przepisami

• Koordynowanie działań Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym, PPK i PZU

Oferujemy:

• stabilną pracę w młodym zespole

• szkolenia zawodowe i możliwość rozwoju

Termin składania dokumentów

30.03.2023

Dokumenty  w formie papierowej należy składać na adres: Okręg Mazowiecki PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, z dopiskiem ogłoszenie o pracę lub elektronicznie na adres: biuro@ompzw.pl