Porozumienia 2013 r.

Wędkarze, członkowie Okręgu Mazowieckiego PZW, którzy wniosą składki na sezon 2013 - składkę członkowską i składkę na zagospodarowanie i ochronę wód, mogą wędkować bez dodatkowych składek (z wyłączeniem składki na wody górskie oraz metodą trollingową) również w wodach ogólnodostępnych okręgów: Białystok, Biała Podlaska, Ciechanów i Siedlce (wymienionych we wspólnie wydanym zezwoleniu na wędkowanie).
Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w wymienionych Okręgach, jednak składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek okręgowych dotyczą wyłącznie wód Okręgu, na rzecz którego zostały wniesione. Tak mówi wspólne porozumienie, podpisane 22 października 2012 r., którego sygnatariuszem jest Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW.
Kolejne porozumienia na sezon 2013 dotyczą okręgów: Łódź, Skierniewice i Radom. Zgodnie z ich treścią, nasi wędkarze, po wniesieniu składki członkowskiej i składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu Mazowieckim, mają prawo do wykupienia w tych okręgach składki okręgowej uzupełniającej (z 50 % ulgą) i uzyskania zezwolenia na wędkowanie w wodach ogólnodostępnych. Członkowie uczestnicy (do lat 16), na podstawie składki okręgowej wniesionej w macierzystym Okręgu PZW, są uprawnieni do wędkowania w wodach nizinnych ogólnodostępnych (poza wędkowaniem na wodach górskich oraz metodą trollingową) bez wnoszenia dodatkowych składek, ale są zobowiązani - podobnie jak członkowie honorowi PZW - do uzyskania stosownego zezwolenia na wędkowanie (szczegóły porozumień wyjaśnia załączona tabela).
Uwaga! W czasie wędkowanie w wodach innych okręgów należy przestrzegać przyjętych przez nie regulaminów i zasad wędkowania.
 

Porozumienia OM PZW  w systemie  „50/50" na rok 2013

 

1. Warunki wędkowania -  w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW - dla członków Okręgów z porozumień.

 

Struktura składek uzupełniających, wnoszonych w Okręgu Mazowieckim przez członków  niżej wymienionych Okręgów, posiadających własne, macierzyste,  składki w komplecie (członkowska podstawowa i członkowska okręgowa).

                                                                                             

Lp.

Okręg PZW

Członkowie  PZW

Wody Okręgu Mazowieckiego PZW

Wody nizinne

Wody górskie*

Trolling*

1.

Radom

- zwyczajny

- odznaczony srebrną lub złotą odznaką PZW

- odznaczony złotą z wieńcami odznaką PZW

- uczestnik

51 zł

30 zł

 

15 zł

0 zł

25 zł

25 zł

 

25 zł

0 zł

100 zł

2.

Skierniewice

- zwyczajny

- odznaczony złotą z wieńcami odznaką PZW

- uczestnik

51 zł

25 zł

 

0 zł

25 zł

100 zł

3.

Łódź

- zwyczajny

- uczestnik

51 zł

0 zł

25 zł

100 zł

* - składkę uzupełniającą „wody górskie" i/lub „trolling" można wnieść  posiadając składkę uzupełniającą  „wody nizinne"

 

2. Warunki wędkowania -w wodach Okręgów z porozumień dla członków Okręgu Mazowieckiego.

 

Struktura składek uzupełniających, wnoszonych w niżej wymienionych Okręgach przez członków Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, posiadających własne, macierzyste, składki w komplecie (członkowska podstawowa i członkowska okręgowa).

                                                                                                         

Lp.

Okręg PZW

Członkowie  PZW

Wody innych Okręgów

Wody nizinne

Wody górskie

1.

Radom

- zwyczajny

- odznaczony srebrną lub złotą odznaką PZW

- odznaczony złotą z wieńcami odznaką PZW

- uczestnik

55 zł

30 zł

 

15 zł

0 zł

10 zł

10 zł

 

10 zł

0 zł

2.

Skierniewice

- zwyczajny

- odznaczony złotą z wieńcami odznaką  PZW

- uczestnik

50 zł

0 zł

 

0 zł

nie dotyczy

3.

Łódź

- zwyczajny

- uczestnik

45 zł

0 zł

nie dotyczy

 

Uwaga: w Okręgu Radomskim obowiązują składki uzupełniające:

-        za korzystanie z łodzi na wodach ogólnodostępnych - 20 zł

-        za wędkowanie na Zb. Domaniów z brzegu - 25 zł, a z łodzi - 60 zł

 

Członek honorowy  (a w przypadku „wód nizinnych" także członek uczestnik)  jest  zwolniony z wnoszenia składek uzupełniających, ale jest zobowiązany do pobrania zezwolenia w biurze właściwego Okręgu.


Rzecznik prasowy OMPZW
Andrzej Zieliński