Porozumienia 2018 r.

Okręg Mazowiecki zawarł porozumienie z Okręgiem PZW w Białymstoku, które umożliwia mazowieckim wędkarzom całoroczne wędkowanie w obwodzie rybackim Narew nr 4 za dopłatą 20 zł.

 

Obwód rybacki Narew nr 4, zgodnie z wykazem wód na 2018 r. Okręgu PZW w Białymstoku, obejmuje:

a) rzekę Narew wraz ze starorzeczami na odcinku od granicy Narwiańskiego Parku Narodowego w Rzędzianach do ujścia rzeki Biebrza wraz z dopływami: Horodnianka, Kulikówka, Jaskranka, z wyłączeniem obrębów hodowlanych Popielewo i Knyszyn;

 b) rzekę Nereśl od źródeł do ujścia do Narwi z wyłączeniem obrębu hodowlanego - Jeziora Zygmunta Augusta;

c) rzekę Ślina od źródeł do ujścia do Narwi wraz z dopływem Rokietnicą.

 

Zezwolenia na Narew Nr 4 można nabyć w biurach Okręgu Mazowieckiego w Warszawie, Ostrołęce, Włocławku oraz Łodzi.

 

Uwaga, obowiązują zasady wędkowania uchwalone przez Okręg Białostocki PZW!