Porozumienia 2023 r.

Drodzy Wędkarze,

Poniżej przedstawiamy porozumienia jakie Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zawarł na rok 2023.

Okręg Mazowiecki zawarł porozumienia z:

1. Okręgiem PZW w Białymstoku, które umożliwia wędkarzom mazowieckim wędkowanie w obwodzie rybackim rzeki Narew nr 4 za dopłatą w wys. 110 zł.

Obwód rybacki rzeki Narew nr 4 - pow. 285 ha.

Obejmuje wody:

a) rzeki Narew wraz ze starorzeczami na odcinku od granicy Narwiańskiego Parku Narodowego w Rzędzianach do ujścia rzeki Biebrza wraz z dopływami: Horodnianka, Kulikówka, Jaskranka, z wyłączeniem obrębów hodowlanych Popielewo i Knyszyn,

b) rzeki Nereśl od źródeł do ujścia do Narwi z wyłączeniem obrębu hodowlanego - Jeziora Zygmunta Augusta,

c) rzekę Ślina od źródeł do ujścia do Narwi wraz z dopływem Rokietnicą.

Położenie: Białystok, Mońki, Wysokie Mazowieckie

Okręg Mazowiecki PZW umożliwia wędkarzom białostockim wędkowanie w obwodzie rybackim rzeki Nurzec nr 1 po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wys. 110 zł.

 

2. Okręgiem PZW w Skierniewicach, który umożliwia wędkarzom mazowieckim wędkowanie w obwodzie rybackim rzeki Bzura nr 2, Bzura nr 3, Mroga nr 1 za dopłatą w wys. 110 zł.

Obwód rybacki rzeki Bzura nr 2 – pow. 192,8 ha

Obejmuje wody: rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Ochni do ujścia rzeki Rawka oraz z wodami jej dopływów, oraz wody starorzeczy i innych drobnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki z wyłączeniem rzek Ochnia, Moszczenica, Mroga, Skierniewka.

Uwaga: Klewków – Obręb chroniony

Obręb ochronny nr 1 w miejscowości Klewków, gm. Łowicz obejmujący odcinek rzeki Bzura na długości 50 m. powyżej i 100 m. poniżej stopnia piętrzącego zlokalizowanego powyżej ujścia rzeki Słudwi do Bzury wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Słudwi do wysokości mostu, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony.

a) Obwód rybacki rzeki Bzury nr 3 – pow. 247,4 ha

Obejmuje wody rzeki Bzury na odcinku od ujścia rzeki Rawka do jej ujścia do rzeki Wisła, rzeki Łasica na odcinku od linii prostej łączącej obydwa brzegi po granicy Kampinoskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Famułki Brochowickie do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie i odpływie do wód rzek j.w.

Z obwodu rybackiego wyłącza się rzeki Rawka, Pisia, Utrata.

b) Obwód rybacki rzeki Mrogi nr 1 – pow. 139,77 ha

Obejmuje wody rzeki Mrogi od źródeł do ujścia rzeki Bzury, zbiorniki Bogdanka, Rochna, Lisowice k/Brzezin. Rogów, Jasień, Kołacin, Wierzbówka, Huta Józefów, Osiny Mrożyczka k/Głowna wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki lub zbiorników jw.

Do obwodu Rybackiego rzeki Mrogi nr 1 włączona jest rzeka Mrożyca.

Okręg Mazowiecki PZW umożliwia wędkarzom skierniewickim wędkowanie w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 4 po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wys. 110 zł.

 

3. Okręgiem PZW w Siedlcach, odbywa się na zasadach porozumienia jednostronnego.

a) Okręg Mazowiecki PZW udostępnia wędkarzom siedleckim obwód rybacki rz. Bug nr 5 oraz obwód rybacki rzeki Świder nr 1 za dopłatą w wys. 110 zł.

- Zezwolenie jest ważne tylko z aktualną składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na zagospodarowanie i ochronę wód wniesioną w macierzystym Okręgu PZW.

- Dowodem wniesienia składki, o której mowa w ust.2 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW, zabezpieczone hologramem.

- Zezwolenie również zabezpieczone jest hologramem (wody nizinne).

- Zezwolenie ważne jest łącznie z legitymacją członkowską PZW oraz kartą wędkarską.