Pożwirowisko Gnojno - utrudniony dojazd

Ze względu na nagłą i nieprzewidzianą sytuację jaką jest uniemożliwienie dojazdu nad wyrobisko pożwirowe Gnojno, informujemy, że Okręg Mazowiecki PZW prowadzi działania
i dokłada wszelkich starań zmierzających do jego ponownego udostępnienia.

            W tym celu podjęta zostanie próba ustalenia właściciela działki, oraz organizacja spotkania z nim aby wypracować wspólny kompromis. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że w świetle obowiązującego prawa, właściciel może zabronić wstępu na swoją działkę.
Z informacji które do nas docierają, wynikało to z m.in. z pogłębiającego się problemu zalegających nad brzegiem śmieci oraz quadów i samochodów terenowych rozjeżdżających ten teren. Dodatkowo, wystosowane zostało pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, aby w swym harmonogramie prac utrzymaniowych uwzględnił pogłębienie dopływu do Gnojna, dzięki czemu dostęp od strony Narwi zostanie umożliwiony.

   Podkreślamy, że nadal istnieje, zgodny z przepisami, 1,5 metrowej szerokości dostęp do linii brzegowej łowiska. O ewentualnych zmianach tej sytuacji będziemy na bieżąco informować.