Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  (Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r., Dz. U. 2018 r. poz. 1137)

Zgodnie z art.3 ww. ustawy, obowiązkowi rejestracji podlega:

1)  jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW; 

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich, 

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności. 

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:
1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być jednak zarejestrowana na wniosek właściciela.

więcej informacji