Rok 2020 bez porozumień międzyokręgowych

    Informujemy, że Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW, pomimo prowadzonych rozmów z ościennymi okręgami, nie zawarł porozumień na rok 2020 w sprawie wzajemnego korzystania z wód. Nie udało się wypracować wspólnych zasad porozumienia w tak istotnych kwestiach, jak np. udostępnienie wszystkich ogólnie dostępnych akwenów czy utworzenie jednolitej mapy porozumień, aby nie wywołać lawinowej migracji członków. Składane przez ościenne okręgi oferty dotyczyły jedynie wybranych obwodów rybackich, na co Zarząd Okręgu Mazowieckiego nie wyraził zgody, proponując udostępnienie na zasadzie wzajemności wszystkich ogólnie dostępnych akwenów. Zaproponował też rekompensaty dla Okręgu Mazowieckiego za umożliwienie wędkowania członkom tychże okręgów w blisko 30 000 ha wód. W opinii członków Zarządu OM PZW nie można zgodzić się na udostępnianie pojedynczych obwodów do wędkowania innym okręgom, w przypadku gdy takiej możliwości nie mają mazowieccy wędkarze. Niestety, propozycje Zarządu OM PZW nie uzyskały aprobaty i negocjacje w tej sprawie zostały zakończone.

    Okręg Mazowiecki PZW jest największym okręgiem w Polsce, który gospodaruje, o czym już wcześniej wspomniano, na blisko 30 000 ha wód. To znaczący areał w porównaniu z ościennymi okręgami. Do największych akwenów Okręgu Mazowieckiego należą Zbiornik Włocławski (7040 ha), Jezioro Zegrzyńskie (3300 ha) oraz wiele obwodów rybackich Wisły, Narwi oraz Bugu, a także mniejszych rzek, jak np. Nurzec, Brok, Orzyc, Jeziorka, Rządza, Świder, Mołtawa, Szkrwa czy Utrata. Ponadto do dyspozycji wędkarzy jest kilkadziesiąt atrakcyjnych jezior, w tym kilkanaście położonych w okolicach Płocka i Włocławka, m.in.: Zdworskie, Karaśnia, Ciechomickie, Ługowskie, Skrwilno i Skrzyneckie, oraz 26 jezior położonych w okolicach Szczytna o łącznej powierzchni ponad 3200 ha, m.in: Sasek Wielki; Wałpusz; Sasek Mały; Małszewskie; Narty; Grom; Brajnickie i Sedańsk. Wędkarze mogą także korzystać z 10 stanic i ośrodków wędkarskich wyposażonych w domki letniskowe, świetlice, place zabaw dla dzieci, pomosty i łodzie wędkarskie. Leżą one nad licznie odwiedzanymi latem wodami, nad Jeziorem Zegrzyńskim, Narwią i kilkoma jeziorami na Mazowszu i Mazurach.

Przypominamy, że członkowie PZW, którzy uiszczą składkę członkowską ogólnozwiązkową w macierzystym okręgu, mogą wykupić całoroczną okręgową składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w innym okręgu lub skorzystać z zezwoleń okresowych dla członka PZW.