Szczupaki łowimy od 1 maja (niedziela)

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi połowu szczupaka w sobotę  30 kwietnia, przypominamy, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie jednoznacznie precyzuje, że okres ochronny może być skrócony (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego) tylko w przypadku, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. W 2022 roku - 30 kwietnia przypada w sobotę - dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy.

Szczupaka zatem możemy łowić od niedzieli 1 maja br.

Zgodnie z art. 151[9] kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Przepis ten odsyła do ustawy z dnia z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, która nie stwierdza , że soboty są wolne od pracy.