Szkolenie dla członków Kół Okręgu Mazowieckiego PZW

Dnia 30.11.2019 w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym w Serocku odbyło się kolejne spotkanie dla członków Kół Okręgu Mazowieckiego PZW. Na spotkanie przybyli zaproszeni naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z Olsztyna oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Na spotkaniu prezentowane były zagadnienia związane bezpośrednio z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej na dużych nizinnych zbiornikach zaporowych – zbiorniku Włocławskim oraz Zegrzyńskim.

Poruszano kwestie m.in. wpływu piętrzenia rzek na kształtowanie się warunków środowiskowych dla bytowania ryb, presji kormorana czarnego na zespoły ichtiofauny

w zbiornikach zaporowych, czy sezonowych zmian w strukturze ichtiofauny z uwzględnieniem gatunków obcych inwazyjnych.  Przedstawiono również dane dotyczące zarybień i połowów, zarówno wędkarskich jak i rybackich, na zbiorniku Zegrzyńskim i Włocławskim.

Przedstawione tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu wędkarzy i wywołały ożywioną dyskusję. W opinii zarówno organizatorów jak i uczestników tego typu szkolenia są bardzo potrzebne, dlatego kolejne, z całą pewnością będą organizowane w przyszłości. Zastanawia fakt nieobecności najbardziej krytycznych wobec działań Okręgu niektórych członków Kół wędkarskich stale atakujących Okręg  w mediach społecznościowych i telewizji publicznej.