Szkolenie Komendantów i Strażników SSR

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zaprasza Komendantów i Strażników Społecznych Straży Rybackich na szkolenie prowadzone przez Policję i Państwową Straż Rybacką.

Szkolenie zaplanowano na 18 maja 2023 r. (godz. 17:00 rozpoczęcie) w Ośrodku Edukacyjno - Szkoleniowym w Serocku przy ul. Retmańskiej 75 (Przystań Koła PZW nr 6).

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby należące do grup terenowych działających w centralnej części województwa mazowieckiego.

Z wędkarskim pozdrowieniem

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW