Utrudnienia – Kanał Żerański

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie informuje, że w związku z budową gazociągu przez firmę GAZ – SYSTEM S.A. - relacji Tłocznia Rembelszczyzna - Elektrociepłownia Żerań,  zachodni brzeg Kanału Żerańskiego, w granicach Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa oraz Gminy Nieporęt, na długości ok. 10 km będzie częściowo niedostępny.

Kanał Żerański obecnie jest placem budowy, na którego terenie obowiązujące prawo zakazuje przebywania osobom po­stronnym. Na trasie inwestycji umieszczone zostały oznaczenia informacyjne.

Prosimy wszystkie osoby przebywające na terenie wzdłuż Kanału Żerańskiego o zacho­wanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznaczenia w miejscu prowadzo­nych prac i stosowanie się do zaleceń.

TERMIN ZAKOŃCZENIA: grudzień 2019 r. 

Więcej informacji na:  www.kanalzeranski.pl, www.gaz-system.pl