Weryfikacja szkółek wędkarskich ompzw

Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w celu umożliwienia dokonania oceny kół za działalność młodzieżową oraz naliczenie odpowiedniej liczby punktów w rocznej ocenie działalności kół za 2019 rok, przeprowadza weryfikację szkółek wędkarstwa młodzieżowego. W związku z tym prosimy o przesyłanie drogą e-meil na adres: biuro@ompzw.pl  do 30.09.2019 r.  następujących dokumentów:

1.Dziennik zajęć szkółki wędkarstwa młodzieżowego (terminarz, harmonogram pracy).

2.Wykaz osób odpowiedzialnych za szkolenia (kontakt telefoniczny instruktora młodzieży).

3.Siedziba szkółki oraz miejsce, w którym odbywają się zajęcia.
 

Komisja Młodzieżowa

Okręgu Mazowieckiego PZW