Wnioski na odznaczenia do końca marca 2021 roku !

Zgodnie z wytycznymi Głównej Komisji Odznak PZW, przypominamy:

Zagadnienia wyliczania lat pomiędzy przyznawanymi odznaczeniami na 2021 r. przyznawane przez Zarząd Główny zgodnie z regulaminem nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW z 2019 r.

 1. Warunkiem nadania poszczególnych odznak PZW jest:
 1. dla brązowej odznaki PZW – 4 letni okres działalności na rzecz PZW tj.:2017-2021;
 2. dla srebrnej odznaki PZW – 4 letni okres działalności na rzecz PZW tj.:2017-2021;
 3. dla złotej odznaki PZW – 4 letni okres działalności na rzecz PZW tj.:2017-2021;
 4. dla złotej odznaki PZW z wieńcami – 8 letni okres działalności na rzecz PZW tj.:2013-2021
 1. Wnioski o nadanie odznak, medali ZG oraz medali mazowieckich, wraz z merytorycznym uzasadnieniem sporządzane w kołach winny być zatwierdzone na posiedzeniach zarządów kół.
 2. Wnioski w formie papierowej w formacie A5, winny być ostemplowane pieczęcią koła oraz pieczątką imienną i minimum dwoma podpisami - Prezesa i członka Koła.
 3. Wniosek winien być wypełniony starannie w sposób czytelny, wyraźnie określony czas pełnienia funkcji zgodnie z Regulaminem nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW.
 4. Wnioski składane przez Zarząd Koła nie powinny przekraczać limitu przysługującego danemu kołu tj. 2,7 promila ilości członków na dzień 31 grudnia ubiegłego roku (w przypadku jubileuszu Koła bądź
  w uzasadnionych przypadkach, limit może być przekroczony).
 5. Wnioski należy składać do zarządu okręgu do 31 marca 2021 roku.

           załączniki:

- REGULAMIN NADAWANIA ODZNAK HONOROWYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH PZW

- WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA HONOROWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO