Zakaz połowu ryb - dot. wybranych portów !

Uwaga - całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb  w wybranych akwenach portów rzecznych:


1) Portu Czerniakowskiego w Warszawie na rzece Wiśle;


2) Portu Praskiego w Warszawie na rzece Wiśle;


3) Portu Żerańskiego w Warszawie na Kanale Żerańskim;


 4) Portu byłej Stoczni Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na rzece Narew;


5) Portu Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku na rzece Wiśle. 2

 

Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016 r.  

Załącznik do uchwały nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016 r.