Zarybienia c.d

Lp.

Data i godzina

Obwód rybacki i miejsce

Materiał i ilość

1

09.06.2021

Narew  nr 8 , m. Nowy Dwór Maz.

Sandacz narybek letni                                 120 000szt

Akcję zarybieniową prowadzi: Łukasz Strzałkowski (723 200 707)

w dniu  12.06.2021 r.

1.Rzeka Wisła nr 5  – sandacz narybek letni – 385 000 szt.( miejsce zarybienia Modzerowo)

2,Rzeka Skrwa Lewa Nr 1(zbiornik Soczewka) – sandacz narybek letni – 30000 szt

3.jezioro Zdworskie – sandacz narybek letni – 30 000 szt

4.jezioro Ciechomockie – sandacz narybek letni – 10 000 szt

5.jezioro Grójeckie – sandacz narybek letni – 10 000 szt

6.jezioro Ługowskie – sandacz narybek letni -  5 000 szt

7.jezioro Karaśnia – sandacz narybek letni – 6 000 szt

      8.jeziora Borowiec (Wildno) na cieku Struga Wilenica sandaczem, narybek letni – 2 000 szt.                       

Kontakt z wykonawcą zarybień – Henryk Podkomorzy tel. 600 908 250, Tomasz Pokropski tel. 600 908 247, Andrzej Roszak tel. 600 908 248