Zarybienia cd. 2022 r.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego informuje o akcjach zarybieniowych:

lp.

Data i godzina

Obwód rybacki i miejsce

Materiał i ilość

1.

06.04.2022

Bug nr 5 , m. Brok

Szczupak tarlak                                                  500kg

 Akcję zarybieniową prowadzi: tel. (600 912 408)