Zarybienie 2022 r.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego informuje o akcjach zarybieniowych:

Lp.

Data i godzina

Obwód rybacki i miejsce

Materiał i ilość

1

11.04.2022

Zarybienie: 12:00 - 13:00

Narew nr 8 , m. Nowy Dwór Maz

Szczupak tarlak                                                   800kg

 

Akcję zarybieniową prowadzi: Łukasz Strzałkowski (723 200 707)