Zezwolenie uzupełniające na amatorski połów ryb - dot. obwodu rybackiego rz. Bzura nr 1

ZEZWOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE na amatorski połów ryb wędką ważne z zezwoleniem podstawowym  na wszystkie wody  Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie ważne do 31 grudnia 2017 r. 

W związku z podpisaniem umowy w dniu 25.10.2017 r. na obwód rybacki rz. Bzury  nr 1 tj. :

a) rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia,

b) rzeki Ochnia,

wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

Wędkarze chcący uprawiać amatorski połów ryb są zobowiązani pobrać zezwolenie uzupełniające w biurach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, Ostrołęce, Włocławku i Łodzi. Druki zezwoleń otrzymają także zainteresowani skarbnicy kół.