Ochrona Wód OM PZW (wrzesień)

We wrześniu pracownicy pionu Ochrony Wód OM PZW (Straż Wód), współpracujący z Posterunkiem PSR w Warszawie, prowadzili rutynowe akcje  terenowe w rejonie Zbiornika Zegrzyńskiego,  Kanału Żerańskiego i Wisły. Przeprowadzili kilkanaście kontroli, działając zarówno w dni powszednie jak i dni świąteczne.  Prowadzili obserwację rejonów wyłączonych z wędkowania, obrębów ochronnych oraz obszarów objętych zakazem zabierania drapieżnika.

Między innymi na Wiśle w Warszawie, działając z wykorzystaniem lekkiego sprzętu pływającego, prowadzili obserwację (i kontrolę) osób wędkujących, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków stosowania metod niedozwolonych (np. trollingu) oraz przestępczych (np. szarpania).