Kampania sprawozdawcza w Kołach OMPZW od 5 października do 15 grudnia 2023 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie wyznacza termin Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach od 5 października do 15 grudnia 2023 r.

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, informuje że na skrzynki pocztowe Kół Okręgu Mazowieckiego zostały wysłane wzory dokumentów celem ułatwienia przeprowadzania kampanii sprawozdawczej w kołach oraz "Zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych w 2023 r.". DOKUMENTY PRZEZNACZONE SĄ DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Wzorcowe druki oraz wytyczne do założeń do opracowania preliminarza budżetowego Kół, mają na celu usprawnić przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach okręgu.

Niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu zostaną umieszczone na stronie okręgu w zakładce "do pobrania".