Konferencja „Ryby w naszych wodach – oczekiwania, rzeczywistość, wyzwania”

            W dniu 24 listopada w Ośrodku Szkoleniowo – Edukacyjnym w Serocku odbyła się konferencja dydaktyczno-naukowa pod tytułem: „Ryby w naszych wodach – oczekiwania, rzeczywistość, wyzwania” zorganizowana przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW, skierowana do przedstawicieli Kół Wędkarskich. Celem spotkania było rozpropagowanie wśród wędkarzy potwierdzonych naukowo informacji dotyczących zagospodarowania wód.

Zaproszeni prelegenci reprezentujący Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie oraz Politechnikę Koszalińską omawiali tematy związane bezpośrednio z podstawami biologicznymi gospodarowania wodami, wpływem antropopresji na kształtowanie rybostanu, pojawiającymi się zagrożeniami dla rodzimej ichtiofauny ze strony gatunków inwazyjnych i kormorana czarnego oraz inwentaryzacji wód śródlądowych. Tematyka wygłoszonych prelekcji spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród  przybyłych przedstawicieli Kół Okręgu Mazowieckiego PZW.

            Po zakończeniu wykładów nastąpiła ożywiona dyskusja podczas której wymieniono się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień. Podczas podsumowania uczestnicy konferencji stwierdzili, że tego typu spotkania są niezwykle potrzebne oraz wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości. Wszyscy obecni otrzymali wydruki z omawianych zagadnień, okręgowe kalendarze ścienne oraz zostali poczęstowani obiadem. Prezentowane referaty zamieszczamy na stronie okręgowej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

 

załącznik:

„Ryby w naszych wodach – oczekiwania, rzeczywistość, wyzwania”