Ocena Presji Połowów Wędkarskich w latach 2010-2011 r.

Okręg Mazowiecki PZW po każdym zakończonym sezonie wędkarskim oddaje do analizy prawidłowo wypełnione rejestry połowów z danymi o odłowach wędkarskich uzyskane od wędkarzy.

W metodyce badań przyjęto, że dla wiarygodnego opracowania wyników odłowów niezbędne jest dysponowanie zbiorem danych reprezentujących, co najmniej 3% całej populacji wędkarzy, członków Okręgu Mazowieckiego.

 

Rok 2010:

ŁOWISKA:

 GATUNKI RYB:

Rok 2011:

ŁOWISKA:

GATUNKI RYB: