Opinia Rady Naukowej PZW dotycząca odłowów sieciowych oraz przeprowadzania monitoringu ichtiofauny

    Przedstawiamy opinię Rady Naukowej PZW dotyczącą prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Opinia jest efektem wniosku złożonego przez Okręg Mazowiecki PZW do Zarządu Głównego PZW, zawierającego kilka pytań dotyczących racjonalnego gospodarowania w obwodach rybackich. Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

Opinia Rady Naukowej PZW