Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze Członków Kół w 2022 r. - harmonogram, pliki

Zgodnie z Uchwałą nr 74/X/2022 z 03.10.2022 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych"

Informację o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Koła należy przekazać do Biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w formie pisemnej (pocztą elektroniczną na adres: biuro@ompzw.pl) z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem, celem oddelegowania przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW.

 Harmonogram walnych zgromadzeń sprawozdawczych w kołach 

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Wniosek do Komisji uchwał i wniosków

Porządek obrad

Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Wzory uchwał

Protokół walne sprawozdawcze

Lista obecności

Wykaz władz i organów koła