Zanim pójdziemy na ryby

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie informuje o konieczności wypełniania kart ewidencyjnych podczas nabywania zezwoleń na Amatorski Połów ryb na 2019 rok. Brak podpisu członka Okręgu będzie skutkowało niemożnością uzyskania uprawnień.

Dodatkowo przypominamy, że wędkowanie dozwolone jest po uiszczeniu składek (członkowskiej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód) i uzyskaniu aktualnego (na rok 2019) zezwolenia na wędkowanie, które jest ważne z legitymacją członkowską PZW oraz kartą wędkarską. Zezwolenie zawiera obowiązkowy rejestr połowu ryb.

Składki

Przypominamy również, że osoby, które nie uiszczą składki członkowskiej do końca kwietnia br., zobowiązane będą do wniesienia tzw. wpisowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.